Trích:


Nguyên văn bởi laida


việc chính mà con gái lấy được anh chồng tốt mới là quan trọng
.Mình rất kết câu này.


Vì vậy hôm nay , thay mặt các bố các mẹ có con gái, mình mở topic này mong tất cả các mẹ có kinh nghiệm về vấn đề này vào tham gia a.