Con mình năm sau vào lớp 1, minh đang phân vân không biết có nên cho con học trường quốc tế không?, có mẹ nào có kinh nghiệm chỉ minh với