Mình mới đi tiêm chất làm đầy nâng mũi ở chỗ bà chị họ,bả là trùm bỏ sỉ và lẻ mấy thể loại chất làm đầy , filler ,botox cho spa và thẩm mỹ viện, nhờ bả lấy giùm thuốc res loại lớn có 2tr5 rui tiêm nâng mũi , dư thuốc tiêm luôn cằm V-line, tổng thiệt hại đâu có 4tr5 mà vừa có mũi xinh lại cằm đẹp, vào thẩm mỹ viện làm gì dễ làm gà như chơi.Tiền giờ khó kiếm nên làm đẹp giá này mình thấy sướng quá.:x