e thấy bọn hàn nó kẻ cái viền mi trên bằng liquid hay gel đẹp lắm, nhìn mắt to hơn hẳn


mà có khuôn nữa, e cũng mua bút nươc vể kẻ, đường mảnh, ko bị lem, ko phai nhưng chết cái


khó mà đẹp đc và mất thời gian nhất cái vụ này . hôm rồi qua nhà con bạn e, thấy viền mi nó đẹp


quá,mắt có đuôi mà lại to đẹp hẳn lên, hỏi hóara nàng ý đi phun, e kết vụ phun này quá,đẹp mà


lại chơi đc lâu đang tính sắp tới nghỉ mấy hôm, liều 1 quả, đỡ phải ở nhà tô vẽ, lau chùi nhiều.


bạn e nó phun ở dốc trâu bò sữa, nó kêu ko đau, sưng mất 1 hôm, mà e chết cái nhát, sợ đau lắm.


cơ mà đẹp lắm í ạ


chị nào đi phun xăm viền mi rồi cho e hỏi kinh nghiệm, có đau ko ạ, có sưng lâu ko, mất mấy ngày ạ