Môi em rất là thâm, thật là thiếu tự tin quá. Đánh son nó còn không lên màu cơ các mẹ ak, hu hu
Loading interface...Loading interface...
Bây giờ, em muốn đi xóa thâm và phun màu hồng nhạt không biết có được không nhỉ???


Các mẹ có biết chỗ nào làm tốt mà giá hợp lý chỉ em với. Em cảm ơn các mẹ nhiều.