Có bạn nào từng đi hút bỏ nội soi tuyến mồ hôi nách rồi? Cho em xin ý kiến đi ah. Mùa hè đến em khổ sở lắm rồi.Thanks cả nhà nhiều.