Khả năng ghi nhớ của con được bố mẹ rèn luyện từ khi mới sinh ra, điển hình là khả năng ghi nhớ các bài hát. Hiện giờ con mới 2 tuổi nhưng đã có thể thuộc 20 bài hát rồi đấy. 2 mẹ con suốt ngày líu lo như chim 2 năm qua mà.