mỗi khi mẹ lau nhà mẹ lại đặt con ngồi xe tập đi để cho con đẩy khắp nhà. nhưng sau khi con đẩy chán rồi con ngồi im làm mặt buồn thiu để mẹ biết là con chơi chán rồi mẹ ơi. mẹ thương con lắm nhưng nhà neo người nên con cố gắng nhé. xong việc mẹ sẽ chơi với con nhé.