Con gái mẹ tuy đã học mẫu giáo lớn nhưng vẫn còn nhút nhát lắm, ra công viên, con không dám ngồi xe máy điện, thế là mẹ phải động viên con , con gái mới chịu thử sức mình:

Mẹ đã lần lượt dạy con rẽ trái thế nào, rẽ phải ra sao, làm chủ tốc độ sao cho hợp lý, con lắng nghe mẹ và ghi nhớ từng câu nói , rồi tập trung nghe mẹ nói lại một lượt, con đã tự tin và đi xe rất tài đây này: