Mình hay cho bé đi công viên chơi, một lần bé thấy con cá sấu liền chạy đến nhảy lên con cá sấu. Mình hỏi " Con không sợ nó cắn con sao". Bé rất thông minh trả lời cá sấu này không phải thật đâu nên sẽ không cắn con đâu.Hihi