Bài toán kinh điển (Dành cho các bé biết đếm từ 1 đến 10)

Trên cành cây có 2 con chim

Đem súng ra bắn chết 1 con rơi xuống đất

Hỏi: Trên cành cây còn mấy con chim?

Các mẹ về hỏi con mình xem cháu trả lời thế nào?

Cho phép phụ huynh, cô giáo; mạng xã hội trợ giúp

Câu trả lời chính xác nhất, sớm nhất sẽ nhận được 1 triệu VNĐ

Thời gian nhận thưởng vào ngày 20/11/2020

Các đáp án tính đến cuối ngày 19/11/2020