Nếu tắm bàng nước lá chè xanh thì có sợ da bé bị đen ko huh các me?