Đây là một số cụm từ tiếng Anh cần thiết cho trẻ:

1. Chào/ Xin chào


2. Tạm biệt/ Tạm biệt nhé


3. Làm ơn


4. Cảm ơn


5. Xin lỗi


6. Đúng/ Vâng


7. Không


8. Xin lỗi tôi đã làm phiền


9. Tôi yêu bạn


10. Bạn tên gì?


11. Tôi tên là...


12. Bạn khỏe không?


13. Tôi khỏe, cảm ơn.


14. Tôi có thể xin... được không?


15. ... ở đâu vậy?

Hãy nhớ luyện tập những cụm từ này với trẻ thường xuyên và trong nhiều bối cảnh khác nhau để giúp cho trẻ tự tin sử dụng tiếng Anh.

xem chi tiết bài viết : sự cần thiết tiếng anh cho trẻ em