E bé nhà mình từ hồi 4 tháng là chuyển sang bú sữa bột nhiều hơn thành thiệt phải tìm sữa thích hợp cho bé. Mom nào ở đây cho e uống little étoile thì lựa chọn sáng suốt luôn á, đang phân vân thì nên mua sữa này á