Các mẹ ơi giúp mẹ Tít với Từ khi sinh ra đến giờ Tít vẫn đều đặn ngày ăn một bữa sữa bình, mọi người đều nói ăn cho quen ko đến lúc mẹ đi làm ở nhà bà nội lại phải đổ thìa cho Tít. Thế nhưng 3 hôm nay Tít chẳng chịu ăn, mẹ Tít đã đổi hết vú silicon sang cao su, rồi dẹt sang tròn, kể cả việc vắt sữa mẹ vào bình rổi cho Tít ti mà bé vẫn không chiu. Các mẹ có kinh nghiệm giúp mẹ Tít với nhéTigon