Chào các phụ huynh, tôi có một cháu năm nay lên lớp 3. Thấy nhiều anh chị cho con cái học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài ở ETC Native. Hôm nay muốn xin ý kiến các bạn là có nên cho cháu nhà tôi học ở ETC Native không ạ? Muốn cho con tiếp xúc sớm với tiếng Anh với bé nhà mình cũng ngại nói nên muốn cho con nói nhiều hơn ch