Em stress với bé nhà em quá các mẹ ah.


Bé nhà em sinh ra đã 3,5kg thế mà giờ 6 tháng mới đc 6kg. Đã thế dạo này bé còn lười bú, cho bình vào là oằn người, dùng tay hất bỏ bình ra. Dạo trước thì bú mối lần đc 90 - 120ml, thế mà giờ chỉ đc 30ml thôi. Em cũng đã cho bé tập ăn dặm 1 bữa/ngày.


Mẹ nào thông thái chỉ em với........