Covid với chả cô vủng. Đâu đâu cũng nghe thông điệp Covid. Xong con bé con nhà em tự nhiên đùng đùng sốt, thật sự cả nhà nín thở, may quá nó sốt phát ban chứ không liên quan gì đến covid. Mà sau đợt sốt, em bắt đầu tìm hiểu các thể loại tăng cường đề kháng cho con các mẹ ạ. Thấy đồn dạo này đang nổi lên Cỏ Xạ Hương giúp tăng cường đề kháng. Mà e không biết cái cỏ này mua ở đâu hay thế nào, có mẹ nào biết không?

Loading interface...