Mình thấy có bác sỹ nói nếu sau 1h uống thuốc bé bị chớ thì không phải uống lại thuốc, nhưng lại có bác sỹ khác nói nếu sau khi uống thuốc 4h- 5h mà bé bị chớ thì vẫn phải uống lại thuốc? Có mẹ nào biết chính xác vấn đề này không?