Con đang thời kỳ bị bệnh thì có nên cho con ăn sữa chua không? Việc ăn sữa chua có ảnh hưởng gì tới bệnh của con không?