Em không muốn phê phán 1 ai...nhưng sao bây giờ người ta xem nhẹ sự an toàn của bản thân và mọi người chỉ vì cái lợi ích nhỏ nhoi thế ạ...xã hội bây giờ đang giảm giá trị sống sao.


Hôm nay chắc là một ngày đen đủi của em... Em đang đi trên cầu vượt với tốc độ rất chậm...phía trước là 1 anh đi con xe air Blade...nhìn qua quần áo có vẻ cũng sang lắm ạ. Đang trên đoạn xuống cầu nhìn thấy đồng 20K ai đó đánh rơi anh phanh két ngay giữa đường định bụng cúi xuống nhặt. Em phanh nhưng không kịp và Ầm 1 tiếng đam ngay vào đít xe anh ta...cũng phải tội mấy người phía sau như hiệu ứng đâm vào xe em nối đuôi nhau 4 xe cùng ngà. Em lúc ấy chỉ nghĩ mình đã chết chưa, ôi mình còn yêu đời lắm. Mở mắt ra thì thấy người đau điếng...2 cái xe đè lên chân, và chưa kịp hoàng hồn. Anh ta không đỡ mình dậy thì thôi chỉ chăm chăm nhấc xe anh lên và bỏ chạy.


Ôi sao trên đời lại lắm người thích hôi của thiên hạ vậy. Dù có tham thì cũng phải nghĩ đến an toàn người khác.


Em cũng cảm ơn những người đã giúp em nhấc xe và đỡ em đứng lên. Nếu ai tình cờ đọc được thì biết là em cảm ơn lắm lắm...vâng trên đời vẫn còn nhiều người tốt như các anh các chị.


Haiz...cái xe của em tội nghiệp nó... lại phải đi sửa rồi...và cái thân của em cũng đc bữa ê ẩm, mất chút máu... Dù sao vẫn thấy mình may mắn vì bị nhẹ...đi đường từ từ...


Tham ra giao thông mọi người nên biết suy nghĩ cho sự an toàn của những người xung quanh với ạ


Em chỉ chia sẻ vậy thôi...