tết này em định làm ít caramen và thạch nên muốn mua hộp nhựa như ở quán. mẹ nào biết địa chỉ mua chỉ giúp em!! em cảm ơn!:Drooling: