Có mẹ nào biết ăn há cảo xíu mại chỗ nào ngon k, e thì hay mua ở DÌn Ký, ngoài chỗ này ra còn mẹ nào biết chỗ khác k?