20 Nữ từ 20-28t làm việc tại Kumamoto-Japan. Lương cơ bản 16-18man + làm thêm

Phỏng vấn cuối tháng 3

📞Hotline: 0961.555.480

Bắc-Trung-Nam

hình ảnh