Thắt ống dẫn trứng TODT triệt sản nên hay không?


Chưa bàn đến việc nên hay không, nghe tới triệt sản là thấy ghê và suy nghĩ nhiều lắm rồi.


Hiện tại em chưa TODT và vẫn dùng 3 con Gấu thôi ạ nên review dưới đây là em rảnh