Em với bạn trai có quan hệ bằng tay, bạn trai có xuất tinh, xong lát sau có đưa tay vào âđ của em. Tụi em qh vào ngày 15 tháng trước, đến ngày 2 tháng này em vẫn có kinh theo ckk. Trong khoảng thời gian ấy, thì có phải em chưa có thai đúng không mọi người.