E sn 1996. Nhóm máu 0. 2 bé. Chưa hiến trứng lần nào. Giờ e cần tiền lo cho con nên muôn hiến trứng cho gia đình thật sự cần ạ