hình ảnh
chơi môn thể thao này là phải đạp banh mạnh như này nè.