Năm nay con đã thực sự lớn khi cùng tham gia làm lồng đèn chào đón trung thu với mọi người
hình ảnh