Vì dịch covid nên không thể đi ra ngoài đón trung thu, nhà em tổ chức tại sân nhà
hình ảnh