Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai cao, trong đó 70% là ở tuổi vị thành niên. Tình trạng này bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa và sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho xã hội.