Quỹ hưu trí 401(k) là gì?

Quỹ hưu trí 401(k) hay còn có tên gọi khác là quỹ hưu trí tư nhân (Retirement Savings Account). 401(k) là một kế hoạch tiết kiệm hưu trí do nhà tuyển dụng cho nhân viên lựa chọn các hình thức đầu tư.

Trường hợp được rút ra khỏi quỹ hưu trí 401(k)

Để rút được tổng số tiền từ quỹ hưu trí 401K, người lao động cần:

  • Phải đủ tuổi từ 59,5 tuổi trở lên.
  • Người lao động chết hoặc không còn khả năng lao động.
  • Chứng minh được đang gặp phải tình trạng khó khăn về tài chính phân chia tài sản sau ly hôn.
  • Khi quỹ lương chi trả cho y tế hiện tại vượt quá 10% tổng quỹ lương.

Khi người lao động nghỉ việc tại công ty có mong muốn rút tiền từ quỹ hưu trí 401K. Phải nộp thêm khoản phí từ 10 – 20 % số tiền rút ra. Tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia.

Hơn nữa, người lao động còn có thể chuyển kế hoạch hưu trí sang 1 công ty khác. Khi nghỉ việc hoặc có thể chuyển qua quỹ hưu trí cá nhân phù hợp với mong muốn của mình.

Đọc thêm: https://tieninvest.com/quy-huu-tri-401k-la-gi-nhung-thong-tin-co-ban-can-biet-ve-401k/