Canh Tý 20 qua rồi

Mang đi hết buồn đau

Tân Sửu 21 lại đến

Một năm mới an lành

Hết dịch bệnh thiên tai

Cho nhà nhà yên vui

Cho người người hạnh phúc

Xin chúc mừng năm mới

Vạn sự như ý nguyện.

hình ảnh