KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA GREEN BELT


KHAI GIẢNG NGÀY 28/07/2019Thời gian học: Chủ nhật hàng tuần


(Sáng 08h30 - 11h30; Chiều 13h00 - 16h00)


Lean Six Sigma Green Belt là một trong các chứng chỉ của hệ thống chứng chỉ Lean Six Sigma. Lean Six Sigma đai xanh làm việc dưới sự giám sát hoặc hỗ trợ của Six Sigma đai đen, có nhiệm vụ phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng trong suốt quá trình của các dự án 6 sigma với mục tiêu là quản lý quá trình cải tiến ngay từ lúc đầu, khiến khách hàng hài lòng hơn, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và lợi nhuận.


Lean Six Sigma Green Belt/ Lean Six Sigma đai xanh


là khóa học tiếp nối sau khóa học Lean Six Sigma đai vàng, chương trình học gồm những kiến thức được đào sâu hơn, tiếp cận gần thực tiễn hơn.


Mục tiêu khóa học:


Giúp các Học viên hiểu và nắm bắt các công cụ Lean 6 Sigma căn bản và cách áp dụng để cải tiến sản phẩm/ quá trình, cải tiến hệ thống của tổ chức.


Hiểu được phương pháp DMAIC, các loại công cụ và kĩ thuật cải tiến quy trình trong từng giai đoạn dự án và làm sao thực hiện hiệu quả nhất


Biết được cách phát triển Project Charter thành công trong bất cứ dự án cải tiến nào


Biết được cách review dự án, phân tích các báo cáo của dự án, hoạt động đội nhóm, hiệu quả và kết quả


Đóng góp vào sự phát triển và gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp bằng cách cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao sự hài lòng của khách hàng


Đối tượng học: Giám đốc, Trưởng/ Phó Phòng, QA – QC, cán bộ kỹ thuật, đội ngũ phân tích cải tiến sản phẩm/ quá trình.


Hình thức học:


- Ngôn ngữ học: Anh – Việt (tùy theo yêu cầu học viên)


- Học song song lý thuyết (20%) và thực hành (80%)- Tài liệu đào tạo : Anh – Việt


- Điều kiện :


+ Học viên đã có kiến thức Yellow Belt hoặc tương đương.


+ Học viên phải có máy tính cá nhân để cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Minitab, Visio,…


Đầu khóa Học viên chọn mẫu đề tài thực tế tại Công ty cần cải tiến (hoặc chuyên gia cung cấp đề tài mẫu), chia nhóm (3-4 người/nhóm), vận dụng kiến thức thực hiện đề tài, báo cáo đề tài vào cuối khóa học (Phần này Chuyên gia sẽ hướng dẫn buổi đầu khóa học).


Date 1


Time


Section


Lesson


Contents


8.30


11.30


Overview


of Lean Six Sigma


1


What Is Lean Six Sigma?


Where Did Lean Six Sigma Come From?


Why Do Organizations Use Lean Six Sigma?


Cost of Poor Quality


Connect with the Customer


Reduce Variation


Focus on the Process


Quantify the Dollar Impact


Engage the People


Lean Six Sigma Roles: White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, Champion/Sponsor.


Project Type


Project Selection


DMAIC cycle overview: Define, Measure, Analyze, Improve, Control


13.00


16.00


2


LEAN Principles


Lean manufacturing introduction


10 Lean wastes, TIMWOOD+++ model


Real example of Lean wastes


Lean manufacturing concepts


How does the LEAN and SIX SIGMA can combine together?


Green belt roles and objectivesLean Wastes, Examples of Waste, LEAN Concepts


Date 2


Time


Section


Lesson


Contents


8.30


11.30


Lean Manufacturing


and it tools


3


Lean manufacturing and Lean in services


Lean tools:


Kaizen


Jidoka


PokaYoke


SMED


Visual Management


Kanban


Hejunka


JIT


Gemba


Cellular manufacturing


13.00


16.00


4


Lean tools (continue)


A3 problem solving


Standardized work


Line balancing


TPM, OEE, MTTR, MTBF


Minitab software introduction for statistical analysis


Visio software introduction


Statistical analysis in Excel


Date 3


Time


Section


Lesson


Contents


8.30


11.30


Define Phase


5


Create the Project Charter


Business Case


Problem Statement


Goal Statement


Scope


Interpret the Voice of the Customer-VOC


Kano Analysis


Affinity Analysis


Tree Diagram


VOC-CTQ Matrix


13.00


16.00


Define Phase


6


Understand the Current State


Process Walk (Gemba Walk)


Organizational Level Process Map


SIPOC


Value Stream Map – VSM


Swimlane Map


Spaghetti Map


Develop Project Communication


Communication Plan


Date 4


Time


Section


Lesson


Contents


8.30


11.30


Define Phase


7


A3 project


Meeting Productivity


The RACI Matrix


Team Dynamics – The Alignment Model


KPIVs & KPOVs


Define phase wrap up


13.00


16.00


Measure phase


8


Value Stream Definitions


Measuring Customer Demand (Takt Time)


Data Types


Continuous and Discrete Measures


Efficiency & Effectiveness


Data Collection Plan


Sampling calulation


Date 5


Time


Section


Lesson


Contents


8.30


11.30


Measure phase


9


Collect Baseline Data: DPU, DPO, DPMO, PPM, First time yield, Logistic yield, Throughput yield


Detailed Process Map: As Is Mapping, To Be mapping, Swimming lane


Fishbone Diagram


X-Y Diagram


Measurement Systems Analysis (MSA)


-Perform the step by step methodology in Variable and Attribute MSA’s


-Identify the various components of variation so corrections can be made and the gage error reduced


-The differences between Repeatability, Reproducibility, Accuracy and Precision


13.00


16.00


10


Six Sigma Statistics


Various statistics used to express location and spread of data


The characteristics of a Normal Distribution


Test for Normality


The difference between Special Cause and Common Cause Variation


A variety of graphs for data: Pareto, boxplot, dotplot, progress chart, Scatter, IMR, X-R, X-S, p, np, c, u, ...


Date 6


Time


Section


Lesson


Contents


8.30


11.30


Measure Phase


11


Capability for Continuous Data


The impact of Non-normal data on the analysis presented in this module for continous capability


Process performance analysis: cp, cpk, pp, ppk calculations


13.00


16.00


Analyze Phase


12


Multi-Vari Analysis


How data distributions become Non-normal when they are really Normal


Basic tenets of the Central Limit Theorem


Determine root causes


Correlation analysis


Date 7


Time


Section


Lesson


Contents


8.30


11.30


Analyze Phase


13


Hypothesis Testing


Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)


Regession analysis


Non-Linear Regression Analysis


Multiple Linear Regression Analysis (MLR)


Residuals Analysis


13.00


16.00


Analyze Phase


14


ANOVA-Analysis of Variable (ANOVA 1 way & 2 way)


The reason for experimenting


Design of experiment (DoE)-Full fractorial


Date 8


Time


Section


Lesson


Contents


8.30


11.30


Improve Phase


15


Generating ideas for solutions


Sequence number process


Six thinking hats


Brainstorming


635 method


13.30


16.30


16


Selection and evaluation of solution


Knock-out analysis


Criterial-based matrix


Cost-benefit analysis


Date 9


Time


Section


Lesson


Contents


8.30


11.30


Control phase


17


Statistical Process Control – SPC


Control charts


Control Chart parameter calculations such as UCL, LCL and the Center Line


Six sigma control plan (5 phases)


Training


Documentation


Monitoring


Response


Align system and structure


13.00


16.00


Evaluation


18


Lean Six Sigma final test (Multiple Choice Question)


Group presentation: progress and result of Lean Six Sigma project


Congratulation and cheer up


- Số buổi học : 18 buổi/khóa (9 ngày)


- Số giờ học : 3 giờ /buổi


Học phí : 8.900.000 VNĐ/khóa


Ưu đãi : Giảm còn 8.600.000 VNĐ/khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người.


Hoặc giảm còn 8.700.000 VNĐ/khóa nếu nộp trước 05 ngày.


Hình thức nộp học phí :


- Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC, 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM


- Tài khoản trung tâm: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC, Số TK : 0071001129517, Ngân hàng Vietcombank, CN TP.HCM


- Hoặc Tài khoản: Châu Quang Vinh, Số TK : 106006508156, Ngân hàng Vietinbank, CN 5 TP.HCM.


Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học sau khi kết thúc báo cáo dự án.


BÁO CÁO DỰ ÁN 02 KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA GREEN BELT - K05 & K06/2018


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC


Thông tin đăng ký khóa học :


Trụ sở iRTC : 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM


Điện thoại : 028 3885 6866 (Ms Lợi) - 0902 419 079 (Mr Vinh) - 0908 419 079 (Mr Xuân)


Email : tuvan@irtc.edu.vn - daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com


Website : www.irtc.edu.vn - www.tuvaniso.com.vn - www.lean6sigma.edu.vn - www.tqmivietnam.com


Facebook : https://www.facebook.com/irtc.edu.vn/


hình ảnh