Bên mình là nhà sản xuất cà phê nhân, cà phê hạt rang mộc tại huyện Đắk Hà, Kon Tum. Nằm vùng nguyên liệu cà phê robusta nổi tiếng tại Việt Nam.Loading interface...


Loading interface...Thông tin liên hệ mua hàng, tham quan, hợp tác... ở phí dưới chữ kí nha