Mình đang cần tìm 1 người GVN ở lại cùng với gđ luôn thì càng tốt. Nhà mình ở Tân Bình, nhà có 2,5 lầu, 3 người lớn và 1 trẻ em 6 tuổi. Mình cần tìm người trên 40 tuổi, làm công việc trong gđ, nếu biết đi xe máy càng tốt. Nếu có mẹ nào dư NGV hoặc có thông tin về thuê NGV thì giúp mình với. Mình cảm ơn rất nhiều! ( mình sẽ thương lượng lương khi gặp mặt)