Một hôm nọ nhà vua ngẫu hứng muôn đi săn bắn cùng cô con gái đáng yêu đang đen tuổi cập kê của mình, đang đi giữa rừng thì một con yêu tinh xuất hiện bắt công chúa đi. Nhà vua rất đau lòng và cho dán cáo thị đi khắp thiên hạ nếu ai tìm được công chúa lại thì xẽ chọn làm phò mã, nhưng chẳng có ai là đủ can đảm đẻ chiên thắng kẻ thù . Thế rồi ngày ngày công chúa đều khóc, tiếng khóc của nàng vang xa đen tai một chàng trai chồng trà ở đó, vì ở cung khu với tên yêu quái nên chàng biết được lịch trình của nó, một hôm đợi tên yêu quái đi ra ngoài chàng bèn vào hỏi thăm sự tình, thì cô gái kể đầu đuôi câu chuyeẹn cho chàng nghe Tấy vêỵ chàng quyết đinh diệt trừ con yêu quái này, rồi chàng hẹn tên yêu quái ra một thung lũng trà của chàng, ngay lạp túc tên yêu quia kia bị hang vạn hàng nghìn cái dây ở dướ góc trà quốn chạt lấy chân không dứt ra được, thấy vậy chàng trai liền nhảy bổ tới giết tên yêu quái đó. Công chúa cảm ơn chàng trai và ngỏ lời muón lấy chàng làm hoàng tử nhưng chưng chàng trai từ chối và muốn họ ở lại chồng trà. Sau đó công chúa ỏa lại khu rừng trà với chàng hoàn tử mang tên rôbốtcanxi đó