Loading interface...


Em hôm 12 tuần đi làm douple test. Siêu âm bs k nói giới tính. Đến hôm 15 tuần siêu âm lại bs bảo gái ạ. Nhà em ai cũng bảo em con zai. Giờ về nói gái thấy mng k vui lắm. Bố nó cũng tin con zai nên nghe con gái bố nó xị ra.


Em để 20 tuần đi siêu âm lại ạ. Mng xem hình siêu âm giúp em ạ. Em nhìn chả ra gì cả đây là hình 12 tuần. 15 tuần có hình chụp nh bé nằm úp chân chả rõ.