Có lẽ rất nhiều mẹ đã hiểu tầm quan trọng của Lutein thông qua chương trình này. Em có một câu hỏi này rất muốn được sự tư vấn của Bác sĩ.


1/ Lutein có thể kết hợp với những chất nào để hấp thụ hay tạo thành 1 chất khác tạo thành 1 chất rất tốt, rất cần thiết cho bé.


2/ Lutein kết hợp với các chất khác có làm giảm hay làm ảnh hưởng đến chất lượng của Lutein không ah?