Mười năm trước qua rồi


Kỉ niệm giản đơn thôi 


Cùng bạn Thành uống nước 


Khoảnh khắc còn lưu giữ được 


Hôm nay  sẻ chia ra


Nhớ về tình bạn chúng ta!

(T.M)

(11/12/2023)

hình ảnh