Không thể trách ai cho những điều đã xảy ra, không thể chia sẻ với ai những gì ta cảm nhận được. Rồi người ta cũng sẽ chỉ nói “Có thể thôi mà cũng phải…” Trách móc bản thân cũng chẳng phải là cách. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, sống như cho qua ngày! Giá mà một lần dũng cảm…

Từ nay sẽ chỉ sống cho bản thân mình mà thôi!