"Hãy sống như một trái dứa, đầu đội vương miện dáng đứng hiên ngang bên ngoài gai góc bên trong ngọt ngào"

#VanTinh#