Mây trắng cả bầu trời xanh

Vẫn không đẹp bằng khoảnh khắc ấy

Màng đêm buông dòng người vội vã

Trăng hững hờ gió thoảng mùi hương

Tựa thành cang những bất chợt nhẹ nhàng

Giật mình thảng thốt chẳng nên câu

Bầu trời đêm phố vắng người

Ai hối hả sau những mệt nhoài

Ánh nhìn vẫn sáng tựa trăng cao

Tựa thành tường mà tâm loạn nhịp

Vẫn nhẹ nhàng chẳng thốt nổi đôi câu

Dưới mái hiên cơn mưa vội vã

Đôi chút chờ đôi chút mong lung..

Bầu trời hôm ấy sao giăng lối

Gió đêm trời mà tâm tựa khói

Vẫn ngập ngừng vẫn luyến tiếc đấy thôi..