Đây là hình mẫu được tạo bằng App


webtretho


Đây là clip hướng dẫn. Chúc các mẹ bỉm sữa vui khi có thêm app này