Cuối tuần, ba đưa hai mẹ con đi cà phê cùng vài người bạn, mọi người đều có bé trạc tuổi Kitty nên không khí rất vui, các bé rất thích thú "trò chuyện" cùng nhau, đến khi ra về chàng Peter nhà ta cứ bịn rịn với Kitty mãi.


Hoan hô, có bạn bằng tuổi mình nè!Bạn có áo đẹp quá nhỉ!Mấy anh chơi trò gì vậy? cho tụi em tham gia với nhéMình thấy răng bạn rồi nhé!Lúc này chàng Peter đang muốn mi mi Kitty đây!Thôi, hổng được đâu nhé, mẹ mình la đó!Vậy thì thơm ngón tay nha!Um,um để mình thơm bạn cho lẹ vậy!