Hiện nay cháu nhà mình đã 6 tuổi, cháu vẫn phát triển bình thường.Nhưng không hiểu sao dạo này cháu chỉ thích ăn rau và chan nước canh với cơm, cháu không chịu ăn thịt, cá và các chất khác. Bắt cháu ăn thì cháu khóc và không chịu ăn. Cho ăn cơm chay thì lại ăn rất bình thường và ngoan. Vợ chông tôi sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu,Mong mọi ng cho lời khuyên????