Bé cầm hũ yaout tự đút và mỗi lần ăn xong là mặt tèm lem rất mắc cười!:Laughing: