Thấy cây đàn,bé cũng mê mẩn tới và dùng ngón tay đánh để nghe âm thanh là bé rất thích!