Tình hình là mới được truyền dạy 1 ít kiến thức về Kinh Dịch!Mình lập quẻ trọn đời theo giờ,ngày,tháng,năm sinh theo Âm lịch!Xem cho nhiều người thấy khá chuẩn xác,có thể biết về công danh,tiền tài,lấy vợ vào năm nào,vợ ở phương nào...


Ai muốn lập thì để lại dữ liệu tứ trụ(giờ,ngày,tháng,năm sinh)


Update:Kinh Dịch ko chỉ lập lá quẻ trọn đời mà còn để xem các việc xảy ra sắp tới như thi có đậu ko?,mất của tìm lại được ko?cầu hôn có thuận lợi hay ko?...


bằng cách lập quẻ bằng gieo đồng xu hoặc theo thời gian.Ai cần cứ pm


Nguồn từ voz:http://vozforums.com/showthread.php?t=2971551