Tháng 11 này mình sẽ lên xe hoa, 2 vợ chồng định sẽ mời 300 khách, giai đoạn này mình mệt mỏi vô cùng, đủ thứ phải lo,


nào là Nhà Hàng ở đâu, chụp hình ngoại cảnh, .... Rồi không biết sẽ tặng quà đáp lễ gì cho khách để giảm bớt chi phí!


Bạn nào đã có kinh nghiệm tư vấn cho mình với nhé!